APO in the News

Latest

2016/08/13Detik.com (Indonesian language)
Training of Trainers and Consultants in Green Productivity

2016/08/06Philippine Information Agency
22 int’l participants complete 21st APO-DPP basic course at DAP

2016/07/31Gorkhapatra Online.com (Nepalese language)
APO – CIRDAP signs MOU

2016/07/13Viet Bao Viet Nam (Vietnamese language)
Cấp bách đào tạo nghề chất lượng cao

2016/07/13The Central News Agency (Chinese language)
《單元》有機人物/盤點臺灣有機資源 陳建斌不推拖 勇於任事

2016/07/13baomoi.com (Vietnamese language)
Cấp bách đào tạo nghề chất lượng cao

2016/07/12n.yam.com (Chinese language)
「從心探索孔子的哲理-經營幸福快樂人生」 石滋宜先生7/16國父紀念館開講

2016/07/09baomoi.com (Vietnamese language)
Năng suất lao động và mâu thuẫn về danh hiệu cần cù

2016/07/09baomoi.com (Vietnamese language)
Trình độ lao động VN không theo kịp thế giới: Vẫn tại cơ chế chính sách

2016/07/05money.udn.com (Chinese language)
Training of Trainers and Consultants in Green Productivity

Page Top