APO in the News

Latest

2016/03/22Fiji Sun
FNU To Continue Focus On Increase Green Productivity Trainer Competency

2016/03/21baomoi.com (Vietnamese language)
Công cụ để doanh nghiệp khẳng định mình và tiếp tục tự hoàn thiện

2016/03/14DigiTimes (Chinese language)
台灣推動綠色工廠有成 建立工廠綠色新標準

2016/03/06Naver (Korean language)
[한눈에 보는 경선]새누리당 원주갑 선거구-최동규(67·새누리)

2016/03/05Tin247.com (Vietnamese language)
National Workshops on Productivity Enhancement through Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Food, Fruit, and Vegetable Products

2016/03/03prachachat.net (Thai language)
ส.อ.ท.ผนึก APO ญี่ปุ่น จัด EPIF 2016 ยกระดับผลิต-บริการ

2016/03/03money.udn.com (Chinese language)
能源局赴寮國 推廣太陽能

2016/03/03SGGP Online (Vietnamese language)
National Workshops on Productivity Enhancement through Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Food, Fruit, and Vegetable Products

2016/03/01Thailand Productivity Institute (Thai language)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำเลขาธิการ APO จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2016/03/01Yahoo! News Taiwan (Chinese language)
工研院團隊訪寮國 強化兩地綠能合作

Page Top