APO in the News
News »  »  » “ไทย” ขานรับนโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ EPIF 2016 กลางปี หน้า เตรียมพบกับมหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

“ไทย” ขานรับนโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ EPIF 2016 กลางปี หน้า เตรียมพบกับมหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

2015/12/14

Translate »