APO in the News
News »  »  » Thấy gì khi người Việt ‘vô địch’ uống bia, năng suất làm việc ‘đội sổ’?

Thấy gì khi người Việt ‘vô địch’ uống bia, năng suất làm việc ‘đội sổ’?

2015/12/16

Source Media cophieu68.vn (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2015/12/Vietnam_cophieu68_16DEC2015.pdf
Translate »