Former Secretaries-General

2013–2016

Mari Amano


2010–2013

Ryuichiro Yamazaki


2004–2010

Shigeo Takenaka


1998–2004

Takashi Tajima


1992–1998

Kenichi Yanagi


1987–1992

Nagao Yoshida


1981–1987

Hiroshi Yokota


1975–1981

Harumi Takeuchi


1970–1975

Morisaburo Seki


1961–1970

Ichiro Oshikawa

 
 

Secretary-General


 

Page Top